NA CO WYKORZYSTUJEMY WSPARCIE FINANSOWE:

 • działalność artystyczno – kulturalną (organizowanie koncertów, wystaw, festiwali)

 • działalność edukacyjną (upowszechnianie wiedzy o innych kulturach i tradycjach, wymianę doświadczeń, organizowanie spotkań informacyjno – edukacyjnych, podejmowanie działań przeciwko łamaniu praw człowieka i zasad demokracji)

 • działalność pomocową (organizowanie indywidualnego patronatu nad dziećmi, młodzieżą i szkołami krajów afrykańskich, świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz dzieci i młodzieży, budowa i zakładanie szkół na terenach krajów afrykańskich, pomoc w organizacji wyjazdów na kształcenie za granicą, promocja i organizacja wolontariatu)

 • działalność wydawniczą (wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych)

 • współpracę z polskimi i zagranicznymi władzami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach działania fundacji. 

 

CAŁOŚĆ PAŃSTWA DOTACJI JEST PRZEKAZYWANA

NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ FUNDACJI.

WSZYSTKIE ZAANGAŻOWANE OSOBY SĄ

WOLONTARIUSZAMI I NIE OTRZYMUJĄ

WYNAGRODZEŃ.


 

 

Sprawozdania z działalności Fundacji Freespirit za rok:


 


Sprawozdanie finansowe Fundacji Freespirit za rok:

 • 2014 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2013 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2012 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2011 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2010 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2009 [pdf] »
 • 2008 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2007 [pdf] »