W związku z tym, że biblioteka ma już zadaszenie, drzwi i okna (czyli można już ją zamknąć) dokonano uroczystego otwarcia budynku. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli swój wkład w powstawanie biblioteki. 

Na tarasie biblioteki wystąpił nasz zespół… a co się jeszcze zadziało opisuje w swoim raporcie Salisu.

 

otwarcie biblioteki      otwarcie biblioteki cd.