Aktywność biblioteki to również organizowanie wydarzeń wychodzących poza bibliotekę. We współpracy ze szkołami zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka Afrykańskiego. Przygotowano wiersze i hasła mówiące o Prawa Dziecka. Biblioteka była miejscem zbiórki wybranych delegacji z różnych szkół. Z transparentami, muzyką i tańcem uczniowie przeszli głównymi ulicami Moree.  Program główny rozpoczął się interesującym wierszem "THE RIGHT OF CHILDREN". Moree fishermen chief mówił o konieczności troski o dzieci, bo to one w przyszłości będą miały wpływ na rozwój Moree. Dyrektor Star of Hope o EDUKACJI, ważności  kształcenia, zachęcał do korzystania z naszej biblioteki i podziękował Fundacji za jej założenie. 
 
Dzieki nad morzem     Dzieki nad morzem

Przeczytaj relacje Aminy:
 Relacja Aminy