Celem projektu jest opracowanie edukacyjnego programu, którego zadaniem będzie podniesienie świadomości dzieci i młodzieży europejskiej i uwrażliwienie do pomocy i wsparcia rozwoju edukacji oraz międzynarodowej współpracy. Opracowanie i wdrożenie edukacyjnych metod mających na celu uaktywnienie uczestników do wniesienia własnego wkładu w rozwój edukacji, zdrowia, promocji roli kobiet w społeczeństwie, równouprawnienie płci, ochronę środowiska. Projekt jest adresowany do młodych europejczyków od 6-25 lat.

Euro-Chantier no1 odbył się we Francji. Wymienialiśmy doświadczeń na polu rozwoju edukacji, zapoznaliśmy się założeniami projektu i rozpoczęliśmy opracowywanie programu dla uczniów klas najmłodszych 6-11 lat. Nasi afrykańscy partnerzy otwarcie mówili o problemach, przyczynach i konsekwencjach nie chodzenia dzieci do szkoły, pracy dzieci, malarii, niedożywieniu i pustynnieniu… 

 

       

 

Dyskusje i wymiany poglądów trwały nie tylko w siedzibie Crysalis, ale i podczas lunchu, kolacji i w busach, którymi nas wożono z hotelu na farmę – nową siedzibę Crysalis, gdzie odbywały się zajęcia od rana do wieczora. Ale mieliśmy też okazję podziwiać Paryż nocą, a i ostatni dzień był dniem, który mogliśmy przeznaczyć na zwiedzanie Paryża. Był to mój pierwszy wyjazd do Paryża, więc obowiązkowo musiałam zobaczyć katedrę Notre–Dame, której to przekrój musiałam rysować na egzaminie z historii sztuki, gdy zdawałam egzamin wstępny na WSSP w Gdańsku, oj - już dosyć dawno temu. Jak ten czas leci…

 

Fragment z opracowanych tematów podczas pierwszego Euro-Chantier:

Przyczyny nie uczęszczania dzieci do szkoły
 - brak rejestracji dzieci – nie mają dokumentów
- bycie dziewczynką
- ubóstwo w domu rodzinnym
- potrzeba pracy na farmie czy plantacji w sezonie i pracy w domu
- wysyłanie dzieci do pracy do innych miejscowości, do innego kraju
- brak szkół , daleko do szkoły
- brak edukacji rodziców , brak świadomości potrzeby edukacji dzieci, tradycja
- koczowniczy tryb życia – nomadowie
- nielegalna emigracja/imigracja dzieci
- dzieci na ulicy lub dzieci ulicy
- wykorzystywanie dzieci do żebractwa
- problem z systematycznym uczęszczaniem do szkoły (brak pieniędzy na zakup przyborów, sezonowa praca, koczowniczy tryb życia, częste choroby )

 

CRYSALIS- francuska organizacja zajmująca się edukacją i szkoleniami młodych ludzi w Europie i krajach rozwijających się zaprosiła nas i kilka innych organizacji z krajów UE oraz z trzech krajów afrykańskich - Senegalu, Mali i Beninu do współudziału w projekcie Euro-Chantier.