Kolejny Euro-Chantier, już czwarty, został zorganizowany przez naszego włoskiego partnera - organizację CISP i odbył się w Rzymie.Celem projektu jest stworzenie edukacyjnego programu rozwoju, który będzie wdrażany w przyszłym roku szkolnym we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz w Polsce, uświadamianie o zależności między państwami i kontynentami oraz potrzebie globalnej sprawiedliwej współpracy. W projekt zaangażowane są również trzy organizacje z państw afrykańskich - Beninu, Mali i Senegalu. Fundację Freespirit reprezentowala Krystyna Choszcz - Prezes Fundacji i Katarzyna Drozdal - studentka V roku filologii romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

      

Podczas czterech spotkań w ramach Euro-Chantier były omawiane cztery główne tematy - edukacja i praca dzieci, promowanie roli kobiet w społeczeństwie, zdrowie,  poszanowanie dla środowiska i postęp ekologiczny. Przedyskutowaliśmy propozycje różnych ćwiczeń dla pogłębienia i zrozumienia tematów oraz akcji, które będą mogły być przeprowadzone przez uczniów i studentów. Wzajemna zależność od siebie, a co za tym idzie międzynarodowa współpraca i odpowiedzialność są tak ważne, że wkrótce stanie się koniecznością wprowadzenie do szkół przedmiotu dotyczącego globalnego rozwoju. Wdrażanie projektu Euro-Chantier jest pierwszym krokiem do tego.