Pomoc dla dzieci z Zespołu Freespirit

Kogo z morza potrzeb wspierać ? Które dziecko najbardziej potrzebuje pomocy? 

 Szukamy osób, które są gotowe wspierać edukację, objąć indywidualnym patronatem nie tylko dzieci, ale przede wszystkim młodzież z naszej artystycznej grupy z Moree. Pomocna, z licznym rodzeństwem Rebeca, zawsze uśmiechnięta Diana, nasz najlepszy tancerz - Issac..., odpowiedzialny John co zaraził pasją swego brata Emanuela... i wszystkie inne wspaniałe dzieciaki (lista i zdjęcia w załączniku) . Nadszedł kolejny semestr i czas opłacenia czesnego i martwimy się o każde dziecko, bo troski tych dzieci są też naszymi troskami. Dla większości dzieci jedyną szansą kontynuowania nauki jest pomoc Fundacji, pomoc sponsora.

pomoc

W naszej grupie artystycznej są dzieci od 8-15 lat. Część z nich rozpoczęła edukację dzięki fundacji. To miedzy innymi Charles, Agnes i Araba. 

W Moree większość dzieci kończy edukację na szkole podstawowej lub jeszcze wcześniej. Czym wyższy szczebel kształcenia tym jest ono droższe, dlatego niewiele rodzin stać na taki wydatek. Dla przykładu wpisowe do Oguaa Secondary Technical School, której uczniami z pomocą Fundacji zostali John i Issac ( trenują od momentu założenia zespołu) to 246 GHC. Do tego doszła spłata długu za poprzednią szkołę, by móc odebrać świadectwo. 

pomoc Opłata czesnego to jeden problem, potem zakup podręczników. Niewiele dzieci co chodzi do szkoły ma podręczniki, a plecak i inne potrzebne przybory to tylko marzenie. Dzięki akcji młodzieży z Gimnazjum nr 133 i Zespołowi Szkół nr 80 z Warszawy wszystkie dzieci z grupy artystycznej zaopatrzyliśmy w plecaki i piórniki z wyposażeniem. Tym co trenują najdłużej, to między innymi Rebeca i Diana, zakupiliśmy podręczniki. Młodsze dzieci są już objęte patronatem, więc mają zapewnione podstawowe potrzeby. 


W związku z tym, że Moree jest specyficzną, rybacką miejscowością kobiety nie tylko mają na swej głowie liczną gromadkę dzieci i całe gospodarstwo domowe , ale przede wszystkim muszą zadbać o zabezpieczenie i sprzedaż ryb złowionych przez rybaków. 

pomoc

Często wyjeżdżają tam, gdzie przypływają łodzie, a dzieci są zmuszone pomagać w rodzinnym biznesie... Ile rodzin, tyle różnych sytuacji ... Dziecko w wieku 10-12 lat musi pracować i wspierać rodzinny budżet. Gdy dziecko chodzi do szkoły to znaczy, że nie pracuje, a do tego może go ominąć wieczorny posiłek, gdy pójdzie na dodatkowe zajęcia. Dlatego ważne jest , aby dzieci podczas treningu dostały wodę i choć mały posiłek. Na to potrzebne są fundusze. 


Przez długi czas mieliśmy dużą rotację w zespole, ale dzięki wsparciu jakie mogliśmy dać, determinacji, pasji jaką jest taniec i muzyka zespół stał się silną grupą. Przynależenie do zespołu, uczestnictwo w festiwalach, wyjazdach daje też dzieciom mnóstwo cennych doświadczeń. 


pomoc

Chcemy objąć wszystkie dzieci jak najlepszą opieką. ”Myślę że sam fakt stworzenia /uświadomienia potrzeby posiadania/ apteczki, w której są leki przeciw malaryczne, bandaże, opatrunki, plastry, woda utleniona, leki przeciw bólowe, itp jest dobrym krokiem w POMOC dzieciakom z art group. Dzięki temu mają zapewnioną pomoc medyczną (choćby taką, a uważam że na standard afrykański to duża pomoc.” - to fragment z maila Izy, naszej wolontariuszki. 

Kolejną pilną potrzeba jest zaopatrzenie wszystkich w podręczniki, a tych co poszli z opóźnieniem do szkoły i chcą się efektywniej uczyć objąć dokształcaniem. 


O potrzebach dzieci będziemy pisać już indywidualnie, bo są one różne w zależności od szkoły, klasy i sytuacji rodzinnej ... 

Z każdym starszym dzieckiem z zespołu Freespirit, objętym patronatem można nawiązać korespondencję, więc będzie to okazja do doskonalenia języka przez dzieci, a zarazem poznawania odległej kultury przez obie strony. Pomoc, śledzenie postępów szkolnych i artystycznych podopiecznego z pewnością przyniesie satysfakcję i pewność, że przyczyniamy się do tego, że przepiękna afrykańska kultura wciąż trwa.