• Ubóstwo, konieczność pracy i pomocy sezonowej
  • Brak wsparcia rodziny, niskie przekonanie rodziców o potrzebie kształcenia dzieci
  • Brak nadzoru rodzicielskiego
  • Brak podręczników, mundurka szkolnego, butów, odzieży przeciwdeszczowej
  • Słabe wyniki w szkole co nie motywuje do dalszej nauki
  • Brak funduszy na posiłki w szkole ( dzieci nie noszą jedzenia „ drugich śniadań” do szkoły )  
  • Znęcanie się nauczycieli nad uczniami, poniżanie uczniów 
  • Brak toalet lub niezadowalający ich stan powoduje niechęć dziewcząt i rezygnowania w wieku dojrzewania.
  • Brak warunków do nauki w domu ( brak oświetlenia, 6-10 osób zamieszkujących jedno pomieszczenie)
  • Brak perspektyw ukończenia kolejnego poziomu nauczania i zdobycia zawodu