•  

 • Brak nauczycieli. którzy ukończyli studia czy nawet kursy, odpowiednie szkolenia chętnych do pracy w biedniejszych częściach Ghany

 • Bardzo niskie pensje nauczycieli (czytaj osób pracujących na stanowisku nauczyciela ) szczególnie w szkołach prywatnych w biednych rejonach , takich np. jak Moree

 • Wysoki poziom nieobecności nauczycieli w pracy

 • Ubóstwo zmuszające dzieci do nieustannej pracy zamiast uczęszczania do szkoły

 • Niedożywienie, brak funduszy na posiłki w szkole, wysoki poziom absencji uczniów

 • Liczne klasy w szkołach państwowych, nawet ponad 60 uczniów

 • Brak podstawowego wyposażenia w szkołach i materiałów edukacyjnych

 • Brak podręczników, przyborów piśmiennych co utrudnia nauczanie, uczenie się, zmniejsza motywację

 • Słaby nadzór nad nauczycielami, poziomem ich pracy

 • Praca nauczycieli – kobiet z własnym dzieckiem przy boku czy na plecach

 • Brak odpowiednich warunków do nauki w porze deszczowej