Ministerstwo Edukacji w Ghanie podaje, że wyniki osiągane przez uczniów są niższe od spodziewanych, umiejętność czytania i pisania słaba, a statystyka w wiejskich i biedniejszych regionach jest szokująca. Nie tylko wielu uczniów rzuca naukę przed klasą szóstą, lecz 3/4 tych co ją ukończyli nie potrafi czytać i wykonywać podstawowych działań matematycznych.

  • Tylko 42 % uczniów , którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej dotrwa do klasy 6 i ukończy edukację na poziomie szkoły podstawowej.

  • Tylko 26 % uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej potrafi funkcjonalnie pisać.

  • Tylko 23 % uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej potrafi biegle mówić w j. angielskim

  • 10 % uczniów klas szóstych osiągnęło poziom matematyki biegły w zakresie podstawowych działań

  • 12 % uczniów kończy szkoły podstawowe, które nigdzie nie są zarejestrowane w systemie ghanijskiej oświaty.