Biblioteka w Moree i pomoc lokalnym szkołom                                               Patronat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zespół Artystyczny Freespirit                                                        Wolontariat w Moree