strona 1- Fundacja Freespirit - broszurka 2010                                strona 8 - O wolontariuszach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona 3 i 4  - O Misji Fundacji i Kindze Choszcz zwanej Freespirit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona 4 i 5  O sytuacji dzieci z Moree, rybackiej miejscowości w Ghanie i projekcie Patronat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona 6 - 7  O projektach Fundacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt wykonała - Joanna Kożuchowska