Wiele rzeczy, wydarzeń w naszym życiu przybiera często nieoczekiwany obrót. Zmieniamy więc plany, szukamy nowych rozwiązań i najlepszej drogi. Czasami ktoś zaskoczy nas dowodami serdeczności, otwartością serca i znów świeci słońce, czasami wprost odwrotnie. Tu w Moree słońca i różnych przeszkód co stają na drodze w realizacji mniejszych czy większych planów nie brakuje.


Podczas ostatnich dwóch tygodni różnych zajęć w bibliotece między innymi dzieci pisały świąteczne i noworoczne życzenia, uczyły się adresować koperty. Była to okazją do powtórki znajomości kontynentów, umiejętności korzystania z atlasu, rozróżniania pojęć geograficznych. Poukładane na bibliotecznym stole pocztówki i zaadresowane koperty czekały na wysłanie kolejnego dnia. W nocy zaskakuje nas, o tej porze roku, ulewny deszcz ! Przecieka dach i życzenia stają się deszczowymi pocztówkami. Suszymy więc wszystko w afrykańskim słońcu i już drogą internetową przesyłamy gorące życzenia.