Korzenie Fundacji są związane z podróżniczką Kingą Choszcz (pseudonim Freespirit ) i rybacką miejscowością Moree w Ghanie. Afrykańska podróż, odmiana losu jednego dziecka stała się inspiracją do powołania Fundacji Freespirit. Kingi książki - Prowadził nas los i Moja Afryka jak również działania fundacji inspirują do realizowania życiowych marzeń.


Prowadzimy działalność artystyczno-kulturalną, edukacyjną i pomocową. Wsparcie edukacji dzieci z Moree jest jednym z celów Fundacji. Dążymy do tego, by założona z naszą pomocą pierwsza biblioteka stała się Centrum Edukacyjno – Kulturalnym Moree. Działający przy niej nasz Zespół Freespirit szerzy kulturę wśród lokalnej społeczności  jak i niesie ducha Afryki w świat. Wiele pięknych zdjęć z całego świata i podróżnicze doświadczenia sprzyjają organizowaniu wystaw i spotkań, podczas których dzielimy się doświadczeniem.

 

Jesteśmy organizacja non-profit i by móc realizować projekty, pomagać afrykańskim dzieciom potrzebujemy Waszego wsparcia, a koło dawania i brania wciąż będzie kręcić się w magiczny sposób.