Na ogłoszenie o poszukiwaniu bibliotekarza zgłaszały się osoby, których kompetencje mocno odbiegały od naszych oczekiwanych, które dawałyby chociaż minimalną szansę na dobry poziom bibliotecznych zajęć, efektywne nauczanie i skuteczną współpracę z Fundacją. Zwróciliśmy się o pomoc do National Service. To obowiązkowa forma rocznej pracy po ukończeniu licencjackich studiów oraz warunek do ubiegania się na dwuletnie studia magisterskie. Od kilku tygodni pracuje w bibliotece Emma z National Service.

Jednym z jej zadań jest zebranie i uaktualnienie informacji o dzieciach z grupy artystycznej oraz sprawdzenie poziomu umiejętności czytania i pisania. Emma będzie u nas tylko do końca miesiąca, ale mamy obiecane dwie nowe osoby, otrzymujące wynagrodzenie z Ghana National Service, od września

Otwarcie w Moree kilku nowych szkól i wprowadzenie po lekcjach obowiązkowych dodatkowych zajęć (płatnych) odbiło się na frekwencji w bibliotece we wczesnych godzinach popołudniowych. Dzieci przychodzą głównie po piętnastej i w ciągu godziny brakuje miejsca dla wszystkich chętnych. Trudno jest stworzyć grupy, bo poziom wiedzy nawet tych z klasy trzeciej czy czwartej niewiele odbiega od tych z pierwszej czy drugiej. Bywa, że najszybciej udzielają dobrej odpowiedzi np. Grace Dadzie i Mary Ammisah, uczennice klasy pierwszej.

Brak stałego wykształconego pracownika w bibliotece uniemożliwia prowadzenie systematycznych zajęć dla dzieci nie objętych szkolną edukacją oraz stałych interesujących bibliotecznych zajęć dla szkół. Zmniejszyła się w Moree liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły, ale nie znaczy to, że zmniejsza się znacznie poziom analfabetyzmu. Duży procent uczniów kończących szkołę podstawową nie potrafi czytać i funkcjonalnie pisać. Wyniki semestralnych testów nie odzwierciedlają wiedzy i poziomu umiejętności.

Zapraszamy wolontariuszy do pracy w bibliotece. Wolontariat w rybackiej miejscowości i współpraca, pomoc Grupie Artystycznej daje dodatkowe szanse poczucia ducha Afryki.

Biblioteka zajmuje 4 pomieszczenia ( w tym jedno jest magazynkiem na bębny i kostiumy ) domu mieszkalnego. Wynajęcie budynku było dla właściciela sposobem na zdobycie środków na ukończenie budowy. Nasza umowa kończy się 31 grudnia tego roku. Co dalej ?

Po sześciu latach walki o władzę w Moree ma się odbyć na początku sierpnia zaprzysiężenie nowego króla Moree. Może znajdzie się rozwiązanie i stałe miejsce na bibliotekę i treningi dla Zespołu Freespiririt.