Udział w międzynarodowych festiwalach dzieci z Ghany był możliwy dzięki finansowej pomocy wielu osób. Dziękujemy wszystkim co wsparli ten projekt za pośrednictwem „Polak Potrafi”. Wpłaty 71 osób uzbierały kwotę potrzebną na podróż trójki dzieci. W podziękowaniu rozesłaliśmy już obiecane nagrody.