Trzy lata czekał Nowy Sącz na Zespół z Ghany. by nie zabrakło kultury Afryki na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. XXI Festiwal rozpoczął się paradą trzynastu zespołów i wieczornym Koncertem Inauguracyjnym na Rynku Nowego Sącza. Każdy kolejny dzień był pokazem pary kamrackich Zespołów uczestniczących w Dniach Narodowych. Dzień Afrykańsko-Ukraińsko-Żywiecki , czyli występy Freespirit, Zespołu Gorgany i Hulajników zamykał już prawie festiwal. Koncert Finałowy tak jak i inne dni wypełnił widownię sympatykami folkloru. Dzieci z Moree pokazały to co u nich najpiękniejsze – radość , energię, koloryt i spontaniczność. „Ghana zachwyciła na Święcie Dzieci Gór ”- pisały lokalne gazety. Zakwaterowanie kamrackich drużyn w jednym wczasowym ośrodku w domkach pod lasem było dopełnieniem profesjonalnej organizacji festiwalu. A to umożliwiło wspólne spędzanie wolnego czasu i zawieranie przyjaźni, które mogą przetrwać lata.