Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami...
KINGA FREESPIRIT
POLECANE KSIĄŻKI
Start O Fundacji Sprawozdania

Sprawozdania

 

NA CO WYKORZYSTUJEMY WSPARCIE FINANSOWE:

 • działalność artystyczno – kulturalną (organizowanie koncertów, wystaw, festiwali)

 • działalność edukacyjną (upowszechnianie wiedzy o innych kulturach i tradycjach, wymianę doświadczeń, organizowanie spotkań informacyjno – edukacyjnych, podejmowanie działań przeciwko łamaniu praw człowieka i zasad demokracji)

 • działalność pomocową (organizowanie indywidualnego patronatu nad dziećmi, młodzieżą i szkołami krajów afrykańskich, świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz dzieci i młodzieży, budowa i zakładanie szkół na terenach krajów afrykańskich, pomoc w organizacji wyjazdów na kształcenie za granicą, promocja i organizacja wolontariatu)

 • działalność wydawniczą (wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych)

 • współpracę z polskimi i zagranicznymi władzami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach działania fundacji. 

 

CAŁOŚĆ PAŃSTWA DOTACJI JEST PRZEKAZYWANA

NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ FUNDACJI.

WSZYSTKIE ZAANGAŻOWANE OSOBY SĄ

WOLONTARIUSZAMI I NIE OTRZYMUJĄ

WYNAGRODZEŃ.


 

 

Sprawozdania z działalności Fundacji Freespirit za rok:


 


Sprawozdanie finansowe Fundacji Freespirit za rok:

 • 2014 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2013 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2012 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2011 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2010 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2009 [pdf] »
 • 2008 - w sprawozdaniu powyżej
 • 2007 [pdf] »

 

 

 

 


  

 


 
I TY MOŻESZ POMÓC      


Konto w banku WBK
PLN - 46 1090 1098 0000 0001 0630 2890

W naszych działaniach pragniemy inspirować do realizowania życiowych marzeń oraz pracy na rzecz wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych kultur i tradycji. Każdego dnia i każdym małym krokiem możemy przyczyniać się do tego, by życie stawało się lepsze i szczęśliwsze.
Organizacja Pożytku Publicznego, OPP, Fundacja Freespirit, Freespirit Foundation, Fundacja Charytatywna, Organizacja Charytatywna, Charity Foundation, Pomoc, Fundacja, Charity, Help, 1% podatku, Wolontariat, Volunteering, Kinga Freespirit, Kinga Free Spirit, Malaika, Moree, Kinga Choszcz, Kolosy, Afryka, Ghana, Akra, Accra, Autostop, Najważniejsze rzeczy w życiu nie są wcale rzeczami