W Moree, rybackiej miejscowości nad oceanem jest około 5 tysięcy dzieci w wieku szkolnym. Liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły przewyższa liczbę tych, które uczęszczają. Co zrobić, jak Fundacja może pomóc? Szukając odpowiedzi na to pytanie trafiłam do dwóch Ministerstw w Akrze.
- Brakuje szkół, zbudujcie szkołę. Dam wam ziemię – złożyła deklarację minister Gladys Asmah.
W Ministerstwie do Spraw Kobiet i Dzieci dostaliśmy zapewnienie współpracy i wspierania każdej naszej inicjatywy.

Po zapoznaniu się z sytuacją w Moree i doświadczeniu z edukacją Malaiki wiem już, że posłanie dzieci starszych, nie umiejących czytać i pisać, do klasy pierwszej z 6-7 latkami, ani też do klasy wyższej z rówieśnikami, nie jest dobrym rozwiązaniem. Zastanawiamy się zatem nad najlepszą formą pomocy…

Zmieniony ( Środa, 23 Marzec 2011 20:08 )