O wyjazdach ogólnie

Wolontariat to wzajemne dawanie i branie - dajemy swoje umiejętności, swój czas, a nabieramy doświadczenia, mądrości życiowej, uczymy się doświadczania samego siebie. To inwestycja w swoją i innych przyszłość.


Wolontariat Freespirit umożliwia poznawania kultury, obyczajów i życia na Czarnym Lądzie poprzez współuczestnictwo w codziennym życiu mieszkańców. Nowym doświadczeniem jest nie tylko praca na rzecz lokalnej społeczności, ale tez pobyt w środowisku naturalnym dla mieszkańców Afryki – rybackim miasteczku Moree oraz wykorzystanie jego walorów – słońca, przyrody, krajobrazu, bogatej kultury i historii oraz gościnności mieszkańców. Bycie blisko z ludźmi i wśród nich umożliwia naszym wolontariuszom bliższe poznanie rzeczywistego życia na afrykańskim kontynencie.


W projektach w Moree może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest chętna do zaangażowania się w wolontariacką pracę nad jednym z projektów Fundacji Freespirit i spełnia pozostałe podstawowe kryteria. Informacja o projektach prowadzonych przez fundację, a także o planowanych campusach i grupowych wyjazdach wolontariackich będzie aktualizowana informacja na stronie internetowej. Obecnie jest to praca w bibliotece w Moree z przeróżnymi jej aktywnościami. Za akceptacją Fundacji można zrealizować własny projekt zgodny z misją Fundacji i przede wszystkim dla dobra lokalnej społeczności.